מגזר דתי לאומי

פרסום בעיתונות לציבור הדתי לאומי הינה הפלטפורמה העיקרית והמשמעותית ביותר לפניה לציבור זה. בקרב הציבור הדתי לאומי ניתן למצוא מגוון של עיתונים, עלונים ומקומונים, ואף אתרי אינטרנט ייחודיים. עולם העיתונות הדתית הינו עולם מורכב ושונה מהעיתונות החילונית ובשל כך מציב למפרסמים אפשרויות רבות ביותר אך שכל מי שמעוניין לפרסם בו בהצלחה חייב להבין את החוקים שלו ולפעול על פי ההגבלות ההלכה של הציבור הדתי לאומי. אפשרויות הפרסום בעיתונות הדתית לאומית כוללות פניה אל זרמים שונים אשר קיימים, יש להבדיל בין הזרמים השונים במגזר זה, לדוגמא הפניה לציבור הדתי לאומי תהיה שונה מהפניה לציבור החרדי ליטאי, גם בתוך מגזר זה יש לבחור את העיתון הפונה במדויק לזרם אליו אתה רוצה לפנות.
יתרונות הפרסום בעיתונות הדתית לאומית הם ביכולת להגיע אל קהל יעד גדול מאוד אשר זקוק למוצרים ושירותים ואשר צורך את המסרים הפרסומיים שלו בעיקר דרך העיתונות הייחודית שלהם ואתרי האינטרנט הייחודיים עבורם.