מגזר חרדי

פרסום בעיתונות לציבור החרדי הינה הפלטפורמה העיקרית והמשמעותית ביותר לפניה לציבור זה. הציבור הדתי חרדי מאופיין בזרמים שונים אשר הרבה מהם אינם חשופים לאמצעי התקשרות המונים וכי העיתונות המגזרית שלהם מהווה את האמצעי התקשורת העיקרי ולעיתיים אף הבלעדי לפניה לקהל יעד זה, בקרב הציבור הדתי חרדי ניתן למצוא מגוון של עיתונים, עלונים ומקומונים אשר מותאמים לרוח ההלכה, להשקפת עולמם של הציבור הדתי וכן מחולקים בריכוזים של אוכלוסייה זו. עולם העיתונות החרדית והדתית הינו עולם מורכב ושונה מהעיתונות החילונית ובשל כך מציב למפרסמים אפשרויות רבות ביותר אך שכל מי שמעוניין לפרסם בו בהצלחה חייב להבין את החוקים שלו ולפעול על פי ההגבלות ההלכה של הציבור הדתי חרדי. אפשרויות הפרסום בעיתונות החרדית והדתית כוללות פניה אל זרמים שונים אשר קיימים, יש להבדיל בין הזרמים השונים במגזר זה, לדוגמא הפניה לציבור הדתי לאומי תהיה שונה מהפניה לציבור החרדי ליטאי, גם בתוך מגזר זה יש לבחור את העיתון הפונה במדויק לזרם אליו אתה רוצה לפנות. האוכלוסייה הדתית והחרדית בישראל נמצא בכל הארץ ולכן כדאי לנצל את העיתונות החרדית והדתית כפלטפורמה המאפשרת למפרסם להעביר את המסר הפרסומי והשיווקי אל כל האוכלוסייה הזאת.
יתרונות הפרסום בעיתונות החרדית והדתית הם ביכולת להגיע אל קהל יעד גדול מאוד אשר זקוק למוצרים ושירותים ואשר צורך את המסרים הפרסומיים שלו בעיקר דרך העיתונות החרדית והדתית.

השבוע ברחובות
השבוע בירושלים
קול העיר בני ברק
השבוע בבית שמש
אתר בחדרי חרדים